culture

FÖRETAGSPIRIT
Kämpar, överträffar, innovation, utveckling

EIMTERPRISE MÅL
Formkvalitativ företagsimage, Bygg ett välkänt varumärke och inse företagets hållbara utveckling

AFFÄRSPRINCIPP
Människor orienterade, Ärlig verksamhet; Kvalitetssäkrad, innovativ utveckling; Uppmärksam service, ömsesidiga fördelar

FÖRETAGSVÄRDEN
Behåll engagemang: En man kan inte stå utan trovärdighet.
Kom ihåg ansvaret: Ta ansvar som ära och skapa värde.
Kontinuerlig förbättring: Möt kundernas behov och överträffa deras egna. 3

Copyright Zhejiang Lejia Electrical Machinery Co., Ltd. Med ensamrätt. Logga in   Kommersiell broderimaskin till salu